Edita Vilkevičiūtė gimusi Kaune, 1989 metais, dirbanti profesionaliu modeliu. Šioje kolekcijoje surinkta daugiau nei 100 erotinių Editos Vilkevičiūtės nuotraukų. Dalis nuotraukų yra profesionalios iš foto sesijų, kita dalis nuotraukų iš jos asmeninio gyvenimo nufotografuotos slapta.

Poll

Kas tau labiausiai patinka?

Kitos apklausos...